DELA

Elkabel i havet tre mil norr om Geta

Just nu pågår bygget av en ny likströmskabel mellan Forsmark och Olkiluoto för överföring av kärnkraftsel mellan länderna.
Hade det varit möjligt att ansluta Åland till den i stället för att bygga en ny, dyr Finlandskabel?
Bakgrunden till att kabeln Fenno-Skan 2 byggs – och tas enligt planerna i bruk i slutet av nästa år – är att de nordiska stamnätsbolagens organisation Nordel redan för sex år sedan rekommenderade fem nya elöverföringsförbindelser som behövs för att den gemensamma nordiska elmarknaden ska fungera.
1989 togs Fenno-Skan 1 från Raumo i Finland till Dannemo i Sverige i drift.
Nu är alltså Fenno-Skan 2 aktuell. Ledningen dras cirka 30 km norr om Geta.
Frågan är: Hade det varit möjligt för Åland att ansluta sig till Fenno-Skan 2 i stället för att satsa 125 miljoner euro på en ny kabel för reservkraft från Finland? Har frågan ens utretts?


Sökt information
En som ställt frågan är Petri Carlsson, (FS)-politiker i Mariehamn.
– Hösten 2008 skrev jag flera insändare och fick också svar av Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth. Sedan har jag inte hört något, säger han.
Det han undrar är om möjliga alternativ till den planerade kabeln mellan Finland och Åland för cirka 125-150 miljoner euro har utretts ordentligt.
– Det handlar inte bara om Fenno-Skan 2 utan också om en ny kabel till Sverige. Till Sverige är det ju öppet vatten och avståndet är betydligt kortare än till Finland och som jag ser det skulle en sådan kabel bli billigare, säger han.


”Tio kk-hus”
Han efterlyser mera information och utredningar i ämnet eftersom investeringen i en ny kabel till Finland blir den största investeringen på mycket länge för Åland.
– Tänk på att kabeln kostar lika mycket som tio kk-hus. Och det enbart för reservkraft. Elen kommer att bli dyrare för alla konsumenter.
Enligt den information som finansminister Mats Perämaa (Lib) gav efter förra veckans träff med Finlands näringsminister Mauri Pekkarinen (C) ska landskapet – alltså åländska skattebetalare – stå för 50 miljoner av kostnaderna och staten för 70 miljoner euro. Signalerna från rikets sida uppgavs vara positiva. Ålandsdelegationen tar troligen upp ärendet på nästa möte.


Omöjliga alternativ
Så här säger Jan Kahlroth:
– Vi tittade på alternativen i inledningsskedet till utredningen om en ny Finlandskabel, men alternativen sorterades bort tidigt. Det finns ingen möjlighet att koppla in oss på Fenno-Skan 2 eftersom det är en likströmskabel mellan två punkter. Och en ny Sverigekabel skulle inte bli så mycket billigare än Finlandskabeln och den skulle inte heller höja säkerheten särskilt mycket från situationen idag.
Om en ny Sverigekabel skulle dras till en ny punkt på svenska sidan så skulle sträckan bli så lång att en likströmsförbindelse skulle behövas.
– Inte heller skulle det då finnas möjlighet för transiteringar eller vindkraftsinmatningar, säger han.
När allt hade utretts återstod endast Finlandskabeln, konstaterar han.


Inte aktuellt
Johnny Norling, informatör på Svenska kraftnät, håller med Kahlroth.
– Det har inte i något skede varit på tal att ansluta Åland till kabeln, och svaret skulle absolut ha blivit nej. Det är inget vi har funderat på överhuvudtaget.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax