DELA

Eliasson jävar sig om Stornäset

Den blivande näringsministern Torbjörn Eliasson (C) kommer i framtida beslut om en eventuell ny golfbana på Stornäset att anmäla sig jävig.
– Det uppstår en slags gråzon som kan göra att min opartiskhet ifrågasätts, säger han.
På lördagskvällen skickade Torbjörn Eliasson ut ett pressutskick där han redogör för sin roll gällande en ny golfbana på Stornäset i Sund Kastelholm. Hans son, Jesper Eliasson, är vice ordförande för Ålands golfklubb som driver frågan.
– I små samhällen som Åland uppstår ofta situationer när jäv kan föreligga och självklart är det oerhört viktigt för demokratin att beslutsfattare agerar korrekt. När jag nu tillträder som minister så gäller lagen för mig som den gäller för tjänstemännen. Efter att nu ha satt mig in i lagen så är jag av den uppfattningen att ett jävsförhållande – ur ett juridiskt perspektiv – inte borde föreligga eftersom varken jag eller Ålands Golfklubbs vice ordförande Jesper Eliasson har någon personlig ekonomisk fördel av en ny golfbana på Stornäset. Den ekonomiska vinningen tillfaller klubben och dess 1.300 medlemmar samt det näringsliv som på ett eller annat sätt kommer att göra business på ett ökat inresande, skriver Torbjörn Eliasson.

Helrätt
Han har i egenskap av ordförande för finansutskottet deltagit i hela behandlingen av golfsatsningen på Stornäset och refererar till både landskapsregeringens budgetförslag och lagtingets beslut på förslag av finansutskottet.
– Satsningen är helrätt och ger åländsk turism en välbehövlig vitamininjektion som i slutändan betyder nya arbetsplatser, exportintäkter och välbehövliga skatteinkomster för kommuner och landskapet. Det är ju av skattepengarna som vi bygger välfärden och i dagens svåra ekonomiska situation innebär varje ny skatteeuro att vi har större möjligheter att hålla vård, omsorg och utbildning kvar på nuvarande nivå, skriver Eliasson.
Han säger sig ha branschen bakom sig i frågan och nämner bland annat både Visit Åland och enskilda turistentreprenörer som tror på satsningen.

En gråzon
Även om han inte tycker sig, i juridisk mening, vara jävig eftersom han inte har någon personlig ekonomisk vinning på det, förstår han om han kan uppfattas vara jävig.
– Det uppstår alltså en slags gråzon som kan göra att min opartiskhet ifrågasätts. Det är viktigt att ålänningarna kan ha förtroende för landskapsregeringen och för oss politiker. Ingen ska behöva tvivla på att demokratin fungerar. Av det skälet kommer jag att jäva mig i frågan när jag tillträder som näringsminister, säger Torbjörn Eliasson.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax