DELA

Elförbrukningen ökar

Elförbrukningen på Åland har ökat de senaste tio åren. Vi förbrukade över tre procent mer el 2009 jämfört med året före.
Den totala elanskaffningen på Åland uppgick till 276,4 miljoner kWh år 2009, 2008 låg siffran på 267 miljoner kWh. Det visar mätningar från Kraftnät Åland. Den totala elförbrukningen på Åland år 2009 ökade med 3,52 procent jämfört med år 2008, främst beroende på att året var kallare.
Av den totala elanskaffningen importerades 69,6 procent från Sverige och 6,1 procent från riket. De 22 åländska vindkraftverken producerade 54,0 GWh el. Vindkraftens totala andel av elanskaffningen var 19,5 procent. Mariehamns bioenergi Ab producerade 10,7 GWh i biokraftvärmeverket i Mariehamn.
Den förnybara delen av lokalt producerad elenergi utgjorde tillsammans 23,4 procent av anskaffningen.


Rekord
2009 års högsta effekttopp var 58,1 MW och inträffade mellan klockan nio och tio fredagsmorgonen den 18 december. Effekttoppen inträffade timmen efter ett avbrott på förbindelseledningen till Sverige.
Det kalla vädret i början av 2010 gjorde dock att den effekttoppen överskeds. Mellan klockan fem och sex på eftermiddagen den sjätte januari nåddes den högsta elförbrukningsnivån någonsin på 59,1 MW.
De senaste tio åren har förbrukningen i medeltal ökat med 1,4 procent. (tl)