DELA

Elchefernas råd om strömmen försvinner

Stäng av apparater och släck lampor när strömmen går. Vänta en god stund efter att elen kommit tillbaka med att knäppa på spisen och elbastun.
Då hjälper du till med att hålla Åland på fötter fram till onsdag.
Elavbrotten i måndags, tisdags och onsdags drabbade både stad och landsbygd – utom de delar som får sin elförsörjning österifrån, det vill säga delar av Lemland samt Lumparland och skärgården.
Många, både företagare och privatpersoner, har ringt till Ålands elandelslag som har nästan 14 000 abonnenter och till Mariehamns elnät som har nästan lika många hushåll som kunder.
Många har varit arga och irriterade, något som Jan Wennström och Per Eriksson har förståelse för.
– Folk har sett lamporna lysa hos grannen när man själv varit utan ström. Då har vi förklarat att det beror på att vi varit tvungna att koppla in små bitar i taget efter ett strömavbrott under den tid vi har ödrift, säger de.
Det som tog så lång tid i onsdags var den gradvisa inkopplingen när elnätet byggdes upp på nytt längs linjerna från centrum ut mot periferin. Inkopplingen måste gå sakta för att systemet inte skulle överbelastas med en ny blackout som följd.
– Dessutom upptäckte vi ett elfel i vårt eget elnät i Sund på eftermiddagen, berättar Jan Wennström.


Goda råd
Kan vi vanliga elkonsumenter göra något för att ett nytt haveri kan undvikas vid ett nytt strömavbrott?
– Om ett nytt elavbrott inträffar så är det bra om alla försöker hålla igen med elanvändningen när strömmen återvänder.
– Om det blir strömavbrott, stäng av allt som varit påslaget före avbrottet. Undvik att ha apparater i standby-läge.
– Håll igen med användningen av elapparater när strömmen kommit tillbaka. Speciellt gäller detta spis och elbastu som tar effekt direkt när de slås på. Till exempel värmeelement kommer in med en stunds fördröjning och belastar inte elsystemet lika hårt.
– Ett gott råd är att vänta tills man ser att eltillförseln är jämn innan man tar i bruk eldrivna saker.
Råden gäller endast under ödrift. Om det blir elavbrott när elen kommer via Sverigekabeln behöver nätet inte byggas upp på nytt lite i taget utan då är det hela nätet som gäller.

Annika Orre