DELA

Elavbrottets orsak ännu okänd

Kraftnät Åland utreder fortfarande vad det var som överbelastade reservkraften så mycket att den stängdes av. Strömavbrottet ställde till problem med landskapsregeringens servrar och med automatlarm runtom på Åland.
Strömavbrottet i onsdags utlöstes av en överbelastning av reservkraftverken vilket ledde till att huvudmaskinen automatiskt stängdes av för att skydda sig själv.
– Vi vet inte varifrån belastningen kom. Flistuggning pågick men stod inte för den extra överbelastning som stängde av huvudmaskinen. Det var alltså inget fel på reservkraftverken i sig eftersom allt fungerade när vi startade upp igen, säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.
Var kom elen tillbaka sist?
– I Eckerö fick man vänta längst och där var klockan närmare fem innan elen var tillbaka, säger Jan Kahlroth.

Också på Ålands Elandelslag var onsdagen intensiv.
– Många abonenter ringde på eftermiddagen igår. Mest problematiskt var avbrottet för näringsidkare, säger vd Jan Wennström.
Kritik har framförts kring att stora abonenter inte fick veta att underhållsarbete skulle göras på förtid. Jan Wennström svarar på kritiken.
– Om vi skulle informera varje gång det görs underhållsarbete skulle det bli väldigt mycket information. Vi informerar alltid om ordinarie avbrott men annars förväntar vi oss att elförsörjningen ska fungera trots att vi är i Ö-drift, säger Jan Wennström.

På landskapsregeringen slogs ett antal servrar ut av strömavbrottet och de var åter i funktion först igår eftermiddag.
– All data är kvar, men det som hände efter strömavbrottet är att servrarna inte hittade sina hårddiskar, säger IT-chef Ronny Lundström.
Att servrarna var ur funktion försenade arbetet för alla som behövde information från dem för sitt arbete. Det ställde också till det för telefonväxeln då de inte längre hade tillgång till uppgifter om vem som är på plats, vem som är på möte, vem som är på semester och sådant.
– Det är hårt tryck på arbetet här och arbetet måste löpa så givetvis är det inte bra, säger Ronny Lundström.

Polisen fick mycket att göra strax efter strömavbrottet igår. En sällan skådad frekvens inbrotts- och överfallslarm ljöd runtom på Åland. Polisen tillhandahåller denna typ av säkerhetstjänst åt privatpersoner och företag. Alla var falska och utlöstes på något sätt av strömavbrottet.
VIking Lines färjor mellan Åbo och Stockholm fick sin avgång från Mariehamn på onsdag eftermiddag försenad med ungefär en halvtimme. Ännu på kvällsavgångarna från Åbo och Stockholm hängde förseningarna kvar.
– Under natten till torsdagen togs förseningarna igen. Också för att man snabbar upp lastningen i hamnen, säger Viking Lines informationschef Johanna Boijer-Svahnström.

Under strömavbrottet stängdes 3G-nätet av ett tag för att se till att det fanns kraft kvar att hålla vanlig mobiltelefoni i funktion.
Ålands telefonandelslags vd Jonas Sundborg berättar att strömavbrottet dock medfört en del extraarbete då alla basstationer kontrolleras sedan vissa reservbatterier har laddats ur och säkringar gått då strömmen kom tillbaka.
– När det blir höga startströmmar kan säkringarna gå. Nu åker vi runt och ser till att alla stationer är i skick, säger Jonas Sundborg.

Frans Jansson

frans.jansson@nyan.ax