DELA

Elandelslaget med bakom kärnkraftverk

Just nu pågår planeringen av ett sjätte kärnkraftverk i riket. Med i planeringsskedet finns Ålands elandelslag.
Diskussionerna kring ett sjätte finskt kraftverk har intensifierats den senaste tiden. Nyligen bildades ett nytt bolag, Fennovoima, som parallellt med Fortum och TVO arbetar för att bygga det nya kärnkraftverket. Ålands elandelslag är en av delägarna.
– I augusti fick ÅEA en inbjudan att finansiellt delta i planeringsskedet av Fennovoima. Principen med Fennovoima är att delägarna köper in producerad el till självkostnadspris, skriver Elandelslagets vd Jan Wennström i ett pressmeddelande.
Enligt honom är syftet med satsningen på kärnkraft att säkra tillgången på finsk el, minska importberoendet, motverka klimatförändringen och att öka konkurrensen på elmarknaden.


Kan bygga
Att Elandelsbolaget ingår i planeringsskedet innebär inte automatiskt att man kommer att delta i själva byggandet av verket. Däremot kommer möjligheten att finnas och med den rätten att få rätt att köpa el i förhållande till sin köpta andel. Genom ägande av andelar i elproduktionsanläggningar kan företaget lättare kontrollera kostnaderna för elinköpen, säger Wennström i ett pressmeddelande.
– Det slutliga ställningstagandet inför ett deltagande fullt ut tas först när Finlands riksdag har beslutat att ett sjätte kärnkraftverk skall byggas och om Fennovoima då har blivit tilldelade den uppgiften.


Diskussioner
Kärnkraftsfrågan är inte helt okontroversiell. Jan Wennström säger att ÅEA:s styrelse och förvaltningsråd har diskuterat frågan och gjort bedömningen att projektet är värt att satsa på.
– De ekonomiska och miljömässiga fördelarna överväger de eventuella kärnkraftsteknologiska nackdelarna som kan finnas och ett beslut om deltagande i planeringsskedet har därför tagits.
Fennovoimas roll i planeringsstadiet blir att välja kraftverksplats, ordna deponeringen av radioaktivt avfall, göra upp en miljökonsekvensbedömning och att söka riksdagens godkännande att bygga ett sjätte kärnkraftverk. Planeringsskedet pågår fram till 2009.
I en enkät inför riksdagsvalet svarade Ålands riksdagsman Elisabeth Nauclér nej på frågan om hon röstar för fler kärnkraftverk i Finland. Hon vidhåller sin åsikt i frågan.
– Jag tycker inte att man ytterligare ska bygga än vad som redan är under byggnad, säger hon, men vill ännu inte kommentera elandelslagets medverkan i projektet.
Nya Åland har sökt Harriet Lindeman (fs), miljöansvarig i landskapsregeringen, samt ledningen för Agenda 21 för en kommentar.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax