DELA

El och biodiesel svaret på trafikens utmaningar

Små passagerarfärjor i skärgården och kollektivtrafik med elfordon och biodiesel.
Så ser den hållbara framtiden ut för miljövänliga transporter enligt en färsk förstudie av föreningen Ålands teknikkluster.
I går överlämnades förstudien, som också innehåller förslag till åtgärder, till landskapsregeringen som också har stött arbetet. Även EU har bidragit och fokus har legat på biodiesel av fiskrens och eldrift av både färjor och fordon.
Ålands teknikkluster vill att linfärjorna görs i stort sett utsläppsfria, att LNG som drivmedel på sikt byts ut mot biogas med ickefossilt ursprung och att små snabba skärgårdsfärjor utan bilkapacitet sätts i trafik.
Enligt föreningen bör kollektivtrafik med så miljövänliga fordon som möjligt premieras på bekostnad av biltrafik med förbränningsmotorer. Elfordon och biodiesel förespråkas.


Fiskdiesel
På Åland produceras cirka 2 500 ton fiskrens per år. Mängden biodiesel som kan produceras uppgår till ungefär 40 procent av mängden fiskrens.
Det finns intresse för en gemensam fiskdieselanläggning bland fiskodlingsföretagen förutsatt att priset är konkurrenskraftigt, cirka 250 euro per ton. I dag finns ingen egentlig certifiering av miljöbränsle utöver analyser.
Vajerdrift med vinsch är betydligt energisnålare än propellerdrift, visar svenska trafikverkets färjrederi som konstaterat att konvertering har sparat in 70 procent bränsle. Kan man dessutom driva vinscharna med el sparas ännu större kostnader eftersom elmotorns verkningsgrad är 90 procent mot dieselmotorns 40-45 procent.
Enligt Ålands teknikklusters beräkning skulle inbesparingen vid övergång till eldrift för färjorna Björkö, Embarsund, Seglinge, Simskäla, Töftö och Ängösund bli cirka 300 000 euro per år. En ombyggnadsinvestering på 1,5 miljoner euro skulle betala sig på fem år.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre