DELA

Ekonomin hade huvudrollen Centerstämma

Ålands ekonomi och avbytarservicen var heta ämnen på Centerns partistämma i Smakbyn i går.
Och partiordförande Harry Jansson lanserade en idé om hur Åland skulle kunna förhandla sig till en plats i EU-parlamentet.
– Vi lever i en tid präglad av osäkerhet med klimathot och finanskris. Vi står nu alla inför en stor utmaning ekonomiskt.
Så inledde Centerns ordförande Harry Jansson partiets stämma i går där Ålands ekonomi hade en central roll. Finansminister Roger Nordlund berättade att prognoserna för den klumpsumma som Åland erhåller från riket visar att den med all sannolikhet kommer att minska.
– Därför är prio ett att hålla sysselsättningen. Om sysselsättningen minskar och arbetslösheten ökar står vi inför ett stort problem, sade Roger Nordlund.
En del medlemmar uttryckte också oro angående situationen för åländska lantbrukare. Henry Lindström, ordförande i Producentförbundet, framförde till exempel idén om ett lantbrukspolitiskt program från landskapsregeringen. Han ifrågasatte också huruvida primärproduktionen ska kunna prestera råvaror till livsmedelsindustrin med den lantbrukarpolitik som förs i dag.
Vad kan lantbrukarna förvänta sig av er politik nästa år?
– Svår fråga. Vi kan inte lova något annat än att vi räknar med att nästa landsbygdsutvecklingsprogram (LBU) blir så bra för Åland som möjligt. Vad gäller avbytarservicen så anser vi att man inte kan kräva en besparing som förstör mer än vad den bidrar med, säger Harry Jansson.
Läs mer i papperstidningen!