DELA

Ejderns fel när färjor nästan krockade

Det var besättningen ombord på Ejdern – som hade väjningsplikt – som missbedömde åt vilket håll Alfågeln skulle åka när de två skärgårdsfärjorna hamnade i kollisionskurs i söndags kväll.
Så här skriver landskapets rederichef Niklas Karlman i en kommentar till pressen:

”Rederienhetens säkerhetsansvariga har nu varit i kontakt med befälhavarna på Alfågeln och Ejdern.
Vi kan konstatera att Ejdern, som i denna situation var väjningsskyldig, gjort ett felaktigt antagande av vilket vägval Alfågeln skulle göra. Alfågeln gjorde en undanmanöver och Ejdern likaså.
Säkerhetsansvariga har till fartygen poängterat vikten av att följa sjövägsreglerna och att förbättra bryggrutinerna. Ett cirkulär om detta kommer att sändas ut till alla fartyg som drivs i egen regi.”

Det var en bit utanför färjfästet på Kumlinge som de två fartygen nästan krockade i söndags. Alfågels var på väg ut från Kumlinge och Ejdern på väg från Enklinge in till Kumlinge färjfäste. Nya Åland har tidigare rapporterat att ett missförstånd mellan de båda färjornas bryggor ledde till att båda fick göra en undanmanöver för att undvika en kollision. Som mest var färjorna cirka 60-70 meter ifrån varandra och Niklas Karlman sade tidigare i veckan att det i ett skede såg farligt ut. (mw)