DELA

Eget skatteverk dyr sak

Ett övertagande av hela beskattningen från riket kan betyda att landskapsregeringen behöver anställa cirka 140 nya tjänstemän.
Skulle alla dessa nya tjänstemän placeras i självstyrelsegården måste byggnaden utökas med minst två våningar.
Inför valet höjs åter röster om att Åland borde överta beskattningsbehörigheten från riket.
Centern, Frisinnad samverkan, Obunden samling, Ålands framtid och Ålands framstegsgrupp vill överta beskattningen på kortare eller längre sikt medan liberalerna och socialdemokraterna vill invänta att frågan är utredd innan de tar ställning till den.
Vad skulle då ett helt eget skatteverk kosta och vilka organisatoriska följder skulle ett övertagande egentligen få för landskapsförvaltningen?


Över hundra
Björn Häggblom, politisk reporter på Ålands radio, sökte, inför höstens valbevakning, svar på dessa frågor. Han konstaterade att det i skattegruppens slutrapport 2006, som ingår i landskapsregeringens utredningsserie, talas om långt över hundra anställda om Åland övertar hela behörigheten. Ålands radio berättade om detta i går.
– Vad gäller ett totalt skatteövertagande kommer sannolikt åtminstone samma antal anställda behövas som i den färiska skatteförvaltningen, skriver skattegruppen, som hade finansavdelningens jurist, Niclas Slotte, som ordförande, i rapporten.


Färisk modell
Enligt rapporten har i dag cirka 140 personer ansvaret för skatte- och tullfrågorna på Färöarna.
Inom landskapsregeringen i självstyrelsegården arbetar i dag ungefär 200 tjänstemän. Ett helåländskt skatte- och tullverk enligt färisk modell skulle inte bara betyda att tjänstemännens skara växte med över hälften utan också att själva regeringsbyggnaden skulle behöva minst två extra våningar för att tillgodose utrymmesbehovet.


Gemensamt mål
Skattegruppens slutrapport är ett av underlagen för den parlamentariska kommitté, som sedan slutet av november i fjol, jobbar med att formulera ett gemensamt politiskt mål för beskattningen.
Kommittén skall vara klar före den sista oktober men, enligt vad Nya Åland erfar, försöker man få slutrapporten klar redan före valet.
Blir den klar blir den givetvis ett viktig fråga i valdebatten.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN