DELA

Efterfrågan på åländskt nötkött ökar

I takt med att miljömedvetenheten ökar väljer allt fler ålänningar att köpa sitt nötkött direkt av de lokala producenterna.
Köttet, som levereras på beställning, klarar sig också bra i jämförelse med butikspriserna.
Med jämna mellanrum kör Henrik Sundberg från Bolstaholm in på parkeringsplatsen mellan Österleden och Servicegatan i Mariehamn. Där väntar köttkunder på sin förhandsbeställda leverans.
Henrik och Ann Sundberg driver sedan 1997 Bolstaholms Charolais och är i dag Ålands största privata köttförsäljare, över 40 slaktdjur går årligen till främst privata kunder.
– Intresset för närproducerat kött bara ökar, konstaterar Henrik Sundberg och tillägger att Bolstaholm i dag har kunder också från riket och från Sverige.
Bolstaholm slaktar djuren hos Dahlmans men familjeföretaget har ett eget styckeri på gården.


Allt säljs
Barbro Carlsson i Lemland Haddnäs konstaterar även hon att försäljningen direkt till privatpersoner har ökat markant. Hon föder årligen upp mellan 50 och 60 kalvar. Största delen av kalvarna säljs levande vidare för slutuppfödning, i första hand till Österbotten.
– Jag behåller ett 20-tal tjurar själv och allt säljs privat. Det skulle säkert gå att sälja ännu mera men jag kommer inte i dagsläge att utöka försäljningen. Jag har helt enkelt inte tid för det.
Barbro Carlsson säger att hon också skulle behöva ett ändamålsenligt styckeri för att utöka den här verksamheten ytterligare.


Ställer krav
Orsaken till att det lokalproducerade köttet vinner terräng är givetvis den höga kvaliteten på köttet men också att konsumenterna blir allt mer miljömedvetna och ställer högre krav. Många drar sig för att köpa till exempel sydamerikanskt kött som har transporterats över halva jordklotet innan det når den åländska köttdisken.
Utöver Bolstaholm och Barbro Carlsson finns mindre köttproducenter som också säljer direkt till privatkunder. Exakt hur många det är frågan om är svårt att få fram eftersom försäljningen oftast marknadsförs via personliga kontakter.
– Totalt finns det mellan 45 och 50 stycken biffleverantörer på Åland, berättar Bengt Dahlman på Dahlmans slakteri.


Priset styr
Dahlmans slaktade år 2007 551.000 kilogram nötkött, 200.000 kilogram av det gick på export och resten såldes på Åland.
Varför används då inte allt kött på hemmamarknaden?
Larry Virtanen och Göran Sjuls, köttmästare på Kantarellen i Jomala respektive Mattssons i Godby, ger båda samma svar:
– Dels är det priset som styr, dels finns det sommartid inte tillräckligt med kött att få tag på här på Åland.
Varken Kantarellen eller Mattssons köper direkt från någon lokal producent utan tar allt sitt åländska kött från Dahlmans.


Vara billigare
Trots att de stora fastländska köttleverantörerna kan konkurrera ut tillgången på åländskt kött i butiksdiskarna blir det nödvändigtvis inte någon större prisskillnad för konsumenten att köpa sitt kött i butiken jämfört med att införskaffa det direkt från uppfödaren.
Köttet kan visserligen vara betydligt billigare i butiksdisken om det råkar vara på specialerbjudande men lika ofta kan det vara till och med betydligt dyrare.
Ett kilogram malet kött från Bolstaholm kostar i höst 7 euro och 40 cent.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax