DELA

Effektivare vård efter traumautbildning

De åländska ambulanssjukvårdarna och brandmännen lär sig just nu att bli bättre på att ta hand om traumapatienter. Metoden kallas Pre Hospital Trauma Life Support, PHTLS, och syftet är lika enkelt som viktigt – att rädda flera liv.
– Omhändertagandet ska bli bättre och vi lär oss hur man ska prioritera, säger deltagaren Dan Nylund.
Inne i Räddningsverkets lokaler är det full aktivitet. På fyra olika stationer får deltagarna – brandmän, ambulanssjukvårdare och -sköterskor samt sjukskötare och läkare från akuten – leva sig in i och agera i olika dramatiska situationer.
På en av stationerna lär sig gruppen att snabbt göra en bedömning av en person som har krockat med sin bil. En av deltagarna, Emil Sundblom, agerar patient. Här används inga dockor.
– Riktiga människor kan berätta att det där gjorde ni bra, men inte det där. Man får mycket bättre feedback på det viset, säger Yvette Emtsjö, ambulanssjukskötare på Kristianstad sjukhus och nationell koordinator för PHTLS Sverige.
Grundtanken i PHTLS är att vården av traumapatienter som har varit med om till exempel trafik- eller fallolyckor, ska vara så bra som möjligt redan innan patienten har kommit till sjukhus. På så sätt undviks dödsfall och den efterföljande rehabiliterinsgtiden förkortas.
– Verksamheten startade i New Orleans på 80-talet. Det handlar till stor del om att identifiera kritiska patienter, hitta dolda skador och få iväg dem till rätt typ av sjukvård, säger Yvette Emtsjö.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén