DELA

Effektivare ledarskap inom ÅHS

Med tydligare ledarskap och ansvar skall Ålands hälso- och sjukvård bli bättre på att utnyttja sina resurser.
Det tror den arbetsgrupp som i dag presenterade sitt arbete med den nya organisationsmodellen.
De cirka tusen personer som jobbar inom ÅHS skall få en tydligare ledning som i längden gör arbetet mer rationellt och kostnadseffektivt. Patienterna kommer inte omedelbart att märka något av förändringarna men gynnas på sikt av att resurserna utnyttjas bättre.
Det hoppas medlemmarna i den arbetsgrupp som i snart ett års tid har jobbat med frågan om ÅHS organisation. På onsdagen avslutades det arbetet och slutrapporten som innehåller ett förslag till nytt reglemente och ny organisation hamnar nu på styrelsens bord för vidare behandling. Delar av förslagen hoppas man kunna införa redan i vår.

Sprida ansvaret
– Målsättningen har varit att ÅHS ledarskap skall bli tydligare och effektivare och att ansvaret skall spridas i hela organisationen, säger ÅHS styrelsemedlem Roger Jansson (FS) som har fungerat som gruppens ordförande.
Resultatet är att man föreslår flera större ändringar som skall göra ÅHS reglemente mera patient- och processinriktat. I dag beskriver gruppen organisationen som ”traditionell och hierarkisk”.
Konkret betyder förslaget främst att man formulerar ansvarsfördelningen mellan en ledningsgrupp och klinikledningar. Klinikledningarna skall styra det som i dag kallas för basenheter men som föreslås byta namn till kliniker eller enheter.
Läs mer i torsdagens Nya Åland!

Titte Törnroth-Sarkkinen