DELA

Edgar Vickström lämnar Ålands Näringsliv

Edgar Vickström har bett om entledigande från uppdraget som ordförande från Ålands Näringsliv.
Såhär skriver han i ett pressmeddelande:
– Jag har ansett att det inte bara är möjligt, utan rentav till fördel för alla inblandade parter, om jag skulle fortsätta som ordförande för Ålands Näringsliv fram till slutet av året, det vill säga den mandatperiod jag valts för. Nu har jag dock fått signaler från politiskt håll i Mariehamn som visar att alla förtroendevalda inte är helt trygga i att jag kan vara oberoende, och i alla sammanhang prioritera Mariehamns intressen, om jag fortsätter som ordförande i Ålands näringsliv efter att jag tillträtt som stadsdirektör. Därför har jag efter moget övervägande funnit att det här är fråga där inte minsta oro för intressekonflikt får föreligga. Därför väljer jag nu att avgå från mitt uppdrag med omedelbar verkan.


Beviljat
Ålands Näringsliv har beslutat bevilja Edgars önskan om entledigan och valberedningen har nu getts i uppgift att ta fram förslag på ny ordförande. Ifyllnadsval kommer att genomföras vid organisationens vårmöte den 30 maj 2011. Fram till vårmöte kommer organisationens viceordförande Tom Forsbom att inneha huvudansvaret för styrelsens arbete.

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax