DELA

Eckerös vd om höjda budet

– Vi vill visa att vi menar allvar med vår strävan att vara en långsiktig och seriös ägare i Birka Line.
Så förklarar Björn Blomqvist, vd i Rederi ab Eckerö, gårdagens beslut att höja anbudet på Birka-aktierna.
Han menar att det har varit ”så mycket osäkerhet kring alla möjliga spekulationer och frågor” att man nu vill höja budet och ge Birka-ägarna tillräckligt med tid.
– Vi har också tagit till oss synpunkten att skillnaden i vederlaget mellan aktieslag varit för stor. Nu har vi krympt den skillnaden.
Eckerös mål och förhoppning är, säger han, att få in de utestående Birka-aktierna.
– Vi vet att det inte är självklart att vi får det, men vi strävar efter det.


Hätsk debatt
Björn Blomqvist sa i en intervju i Hufvudstadsbladet nyligen att han inte hade väntat att debatten kring Eckerös bud skulle bli så hätsk.
– Så har jag upplevt det. Vi har sagt redan tidigare att vi är ödmjuka inför uppgiften och förstår att många ägare varit med i Birka från början och att det här är ett stort beslut för många. Men vi kan inte riktigt förstå det som på vissa håll har framförts i debatten, att vi försökt tvinga eller hota ägarna att sälja.
I stället är det regelverket som omgärdar affärer av det här slaget som gör att Eckerö måste lyfta fram de olika möjligheter, men också risker, som finns för Birkaägarna i och med budet.
– Den informationen verkar tyvärr ha uppfattats som att vi har hotat. Jag har svårt att känna igen mig i den beskrivningen.
Två exempel är förklaringen om tvångsinlösenförfarande och risken att de Birka-ägare som inte sålt till Eckerö riskerar att bli ägare till ett dotterbolag.


Till stämman
Beträffande Birkas styrelsebeslut att överföra frågan om försäljning av aktieposten i Eckerö till Bror Husell till Birkas stämma säger han så här.
– Jag tycker att den frågan hör hemma på bolagsstämman.
Ordalydelsen i börsmeddelandet om att styrelsen inte hade kunnat enas om en försäljning vill han inte befatta sig med.
– Det står i pressmeddelandet att styrelsen har beslutat överföra frågan till stämman.
Ser du någon konflikt i många av Eckerös styrelseledamöter, och du som vd, har fattat beslutet i Birkas styrelse när ni själva samma dag höjer ert eget bud?
– Jag förstår inte frågan. Jag ser ingen koppling.

ANNIKA ORRE