DELA

Eckeröpris på flera områden

Rita och Leif Lindman med Alebo stugor har prisats som Årets företagare i Eckerö.
Den och flera andra utmärkelser delades ut vid den traditionella nyårsmottagningen.
Mercedes och Peter Winquist har tilldelats utmärkelsen Årets kulturpersonlighet av kultur- och fritidsnämnden i Eckerö.
Utmärkelsen ges som ett erkännande av makarna Winquists ”energiska och föredömliga arbete för kulturskatten Eckerö post- och tullhus med omgivningar”.
I motiveringen sägs vidare: De fyller Eckerö Post- och tullhus till brädden med ett aptitretande innehåll – också för avancerade läckergommar – som överbryggar åldrar, generationer och nationsgränser. Genom deras arbete har Eckerö Post- och tullhus i allt högre grad blivit en samlingspunkt i bygden och en kulturhistorisk oas för hela Åland och hela Östersjöområdet.

Entusiasm
Årets Eckeröbo 2006 blev Ellinore Kullenberg, turistföretagare som ”med kaskader av sprudlande entusiasm och en frimodig närvaro har tagit sin nya hembygd i besittning”.
Och vidarei mitiveringen: Förutom att leda förnyelsen av pensionatsrörelsen i Eckerö, på sitt hotell Elvira och satsningar på nya konferensgrupper och ett aktivt värdskap, har ”ettåringen” i Sandvik, redan tagit flera initiativ till ett fruktbärande nätverkande bland Eckerös företagare.
De båda prisen delas ut av kultur- och fritidsnämnden.

Kejsar-stipendium
Utmärkelsen Årets miljövän 2006 gick till Maija och Jan Häggblom för vården av lövängarna i Skag genom den ekologiska fårproduktionen. Miljö- och byggnadsnämnden utser pristagare.
Årets företagare 2006 blev Rita och Leif Lindman som driver Alebo stugor och camping. Kommunstyrelsen står bakom valet av pristagare.
Kommunstyrelsen har också utsett Emma Mattsson till mottagare av 2006 års stipendium ur Kejsar Alexander II:s stipendiefond. Emma Mattsson studerar till civilingenjör med inriktningen huskonstruktör i Stockholm. Stipendiesumman är 200 euro.

Ängstorp
Utmärkelserna delades ut på nyårsdagen på kommunens traditionella nyårsmottagning i Eckerö post- och tullhus.
Där medverkade också Eckerö damkör anförda av kantor Jan-Olof Bonds. Högtidstalet och året som gick och året som kommer hölls av kommunfullmäktiges ordförande Marie Löfström.
Eckerö-författaren Anna Liisa Lindeman överraskade med en dikt om Post- och tullhuset. Peter Winquist redogjorde för sina verksamhetsplaner under 2007.
80 år har gått sedan diktaren Jarl Hemmer flyttade in i Ängstorp som sommarboende. Detta ska uppmärksammas av kultur- och fritidsnämnden i år.
Allt detta rapporteras av kommundirektör Jörgen Lundqvist. (ao)