DELA

Eckeröförening söker nytt folk

Vid Eckerö hembygdsförenings årsmöte i lördags avgick ordföranden Britt-Marie Sjöström-Kärki, sekreteraren Bibbi Wikblom och kassören Inger Svensson. Men någon nedläggning av föreningen är inte aktuell på ett tag.
– Det var nog upp till diskussion men nu ska vi i stället söka nytt folk, alla i styrelsen får hålla ögonen öppna efter potentiella kandidater till posterna, säger Sjöström Kärki.
Sjöström Kärki beskriver mötet som på det hela taget optimistiskt och konstruktivt.
Själv kommer hon att sitta kvar i styrelsen och en ny sekreterare är redan utsedd. Mötet ajournerades och tas upp igen den 10 maj då nya kandidater förhoppningsvis ska presenteras. (tl)