DELA

Eckerö vill åt Birkas pott?

På Rederi ab Eckerös bolagsstämma den 14 juni vill styrelsen ha fullmakt att fatta beslut om förvärv av högst 400.000 egna aktier.
Antalet aktier motsvarar exakt det som Birka Line i dag äger i Eckerö. Genom förvärvet kan Eckerös ägarfamiljer effektivt säkra sitt inflytande.
Det fortsätter alltså storma kring Eckerös köp av Birka-aktier. Knappast bedarrar stormen förrän de båda rederierna hållit sina årsstämmor – om ens då.
För Eckerös del sker det den 14 juni. Något nytt datum för Birkas två gånger uppskjutna stämma finns inte, vilket högst antagligen innebär att den hålls efter Eckeröstämman.
I Eckerös stämmokallelse i gårdagens tidning finns en hel del intressant information.


Vill höja dividenden
För det första föreslår styrelsen höjd dividend med 50 cent jämfört med det första förslaget, 1,50 euro per aktie. Bedömningen är att Eckerö på det här sättet försöker köpa sig lite goodwill hos aktieägarna efter den struliga köpprocessen.
För det andra vill styrelsen ha stämmans ja till att fatta beslut om aktieemission. Högst 600.000 nya aktier ska emitteras i Eckerö. I det pressmeddelande som Eckerö gav ut i går framgår det att det är de aktieägare som godkänt anbudet som får rätt att delta i emissionen.
För det tredje – den punkt som är den kanske mest intressanta – vill styrelsen ha stämmans ja för att fatta beslut om förvärv av egna aktier. De aktier som ska förvärvas är 400.000 stycken, samma antal som den pott som Birka äger i Eckerö och som Bror Husell nyligen la bud på i ett försök att lösa upp bindningen mellan de båda bolagen.


Säkrar makten
Den här punkten upprör aktieägare som Nya Åland har talat med. Enligt dem är ägarfamiljerna Mansén och Dahlman måna om att komma över den makt som aktierna representerar för att ingen annan ska kunna förvärva dem och på så vis rubba maktbalansen.
Styrelsen föreslås bli omvald – Jukka Suominen, Nancy Björshammar, Lars-Erik Dahlman, Johan Dahlman, Hans Mansén och Marika Palmqvist (tidigare Mansén). Kritiska röster menar att det hade varit på sin plats att ge utrymme också för andra, mindre ägare i bolaget.
En annan punkt som upprör aktieägare är den föreslagna höjningen av arvodet till styrelsen – 10.000 euro för ordförande och 7.000 euro för ledamöterna plus 500 euro per bevistat möte.
Ytterligare en omständighet har fått aktieägare att dra öronen åt sig: Det faktum att Eckerö nådde strax över 50-procentstrecket beträffande röstandelen i sitt försök att köpa Birka-aktier.
– Misstanken finns att det kan ha varit riggat. Det här frågetecknet, och Birkas styrelses agerande överlag i den här affären, borde vi få uträtat, säger en aktieägare som tror att det kommer en hel del frågor på stämman.


”Sista chansen”
Det kan också komma andra förslag till styrelsemedlemmar, låter aktieägaren förstå.
– Om det är som vi tror – att Eckerö försöker köpa Birkas aktiepost – så är de övriga aktieägarnas enda chans att påverka skeendet att komma på stämman och rösta emot, antingen personligen eller genom fullmakt. Det kan inte vara så att Eckerö och Birka ska styras av två familjer och att andra inte ska ha något att säga till om!

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax