DELA

Eckerö-vd fick gå

Anders Lundh, vd för Eckerö Linjen Ab, fick på onsdagen lämna företaget.
– Anders Lundhs och företagets uppfattning om företagets strategi och ledarskap skiljer sig så mycket från varandra att det är bäst att vi går skilda vägar, säger Björn Blomqvist.

– Främst är det synen på företagets olika kundsegment som skiljer sig, säger Eckerös koncernchef Björn Blomqvist.
Han förtydligar genom att säga att Lundh och företaget har haft skilda åsikter om i vilken grad man skall lägga vikt på att ta hand om sina nuvarande kunder i relation till att skaffa nya.
– Företaget vill lägga mer vikt på att ta hand om de kunder man redan har, säger han.
Betyder det att Lundh främst brytt sig om att skaffa nya kunder?
– I någon mån kan man säga det ja.
Att Eckerös passagerarsiffror på senare tid har sjunkit rejält menar Blomqvist inte är en anledning till varför Lundh fått gå.
– Det är förstås inte bra men det är snarare synen på framtida satsningar som vi inte delat, säger han.
Vidare säger Blomqvist att synen på ledarskap också är en fråga där företaget och Lundh har haft delade åsikter.
– Själv har jag en ganska handfast syn på ledarskap. Jag driver en slags ”management by walking around”. I den företagskultur som vi har på Eckerölinjen är det viktigt med en ledare som pratar mycket och lyssnar ännu mer, och som har en närvaro i verksamheten.
Menar du att Lundh inte uppfyllt den rollen?
– Det vill jag inte kommentera.


Självgående team
I och med att Lundh slutar med omedelbar verkan blir det nu Blomqvist som tar över rollen som vd. Samtidigt sitter han kvar som koncernchef.
– Rent formellt behövs det en vd i ett företag som Eckerö. Att jag fortsätter som koncernchef samtidigt ser jag inte som ett problem. Jag är övertygad om att det inom Eckerökoncernen finns mycket kompetens och erfarenhet och företaget utgörs av ett team som är ganska självgående, säger Blomqvist.
Hur drivs Eckerö vidare nu?
– Jag säger som så att jag tror att både våra anställda, våra kunder och våra samarbetspartners framöver kommer att känna igen sig mer än de har gjort det senaste året.


Inga planer
Anders Lundh säger liksom Björn Blomqvist att det är skillnaderna i synen på strategier och ledarskap som är orsaken till att han och Eckerö går skilda vägar.
– Mer vill jag inte säga. Vi hade ett sådant avtal så att de kan säga upp mig när som helst och det är det som har hänt nu. Det är ganska vanligt med sådana avtal vad jag har förstått.
Vad skall du göra nu?
– Det har jag inte hunnit fundera på alls. Jag har inga planer för vad jag skall göra framöver.
MALIN LUNDBERG
malin.lundberg@nyan.ax