DELA

Eckerö varnar för sämre resultat

Ett resultat på minus fyra miljoner euro visar Rederi ab Eckerö upp för första halvåret 2012. Det att jämföra med minus 1,6 miljoner euro för samma period i fjol.
Det här berättar koncernen i sin ekonomiska översikt för perioden 1 januari 2012 – 30 juni 2012 som blev offentlig i dag, fredag.
Där framgår även att rederikoncernens omsättning uppgick till 105,9 miljoner euro (105,3 milj. euro motsvarande period 2011).
Rörelseresultatet uppgick till minus 0,2 miljoner euro eller minus 0,2 procent av omsättningen ( jämfört med 1,3 miljoner euro eller ökning på 1,2 procent i fjol).
De finansiella kostnaderna har ökat som en följd av ökad låneupptagning för anskaffandet av det nya fartyget m/s Finlandia, som ska trafikera Finska viken. Övriga investeringar är ombyggnader och förbättringar av fartyg och fastigheter samt utveckling av IT-system. Totalt uppgick nettoinvesteringarna till 78 miljoner euro under det första halvåret 2012.


Kommer bli sämre
Såhär skriver man om utsikterna för framtiden:
”Koncernens olika affärsområden verkar i ett svagt konjunkturläge med många osäkerhetsfaktorer. Svenska kronan förväntas hålla sig på en relativt stark nivå under andra halvåret 2012, vilket har en gynnsam effekt på resultatet. Priset på bunker förväntas vara högt under andra halvåret. Kostnaderna för igångkörning av det för Eckerö Line anskaffade fartyget kommer att påverka resultatet negativt under andra halvåret. Sammantaget kommer detta att medföra ett försämrat resultat.”
Koncernens påpekar att det ekonomiska resultatet inte fördelas jämnt över verksamhetsåret, så för passagerarverksamhetens helårsresultat är verksamhetsårets andra halva avgörande. Bokslutet är inte reviderat.

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax