DELA

Eckerö Shipping återtar 22 uppsägningar

Eckerö Shipping går nu ut med nya besked angående de aviserade uppsägningarna. 22 av de totalt 54 anställda som nyligen sades upp får stanna.
I ett pressmeddelande skriver vd:n Jari Sorvettula:
”Eckerö Shipping och de finska sjöfacken har träffat en överenskommelse om ett ”Bemannings- och sysselsättningsfrämjande paket” för bevarande av finska arbetsplatser
Eckerö Shipping, Rederierna i Finland r.f., Finlands Skeppsbefälsförbund, Finlands Maskinbefälsförbund samt Finlands Sjömansunion har efter att samarbetsförhandlingarna avslutades den 13.11.2013, kommit överens om ett ”bemannings och sysselsättningsfrämjande paket” som innebär att samtliga Eckerö Shippings fartyg kommer att operera under finländsk flagg tillsvidare.
Det fartyg som tidigare meddelats att skulle säljas eller avyttras inom januari kommer av sysselsättningsfrämjande skäl att vara verksam på medelhavet i ytterligare 6 månader.
Överenskommelsen innebär:
– en kostnadsmässigt fördelaktigare situation med minskade förluster för Eckerö Shipping under 2014, vilket förbättrar bolagets möjligheter att konkurrera om frakter
– en förbättrad sysselsättningsfrämjande situation för de flesta av de uppsagda.
Rent konkret innebär överenskommelsen att Eckerö Shipping ytterligare kan återta uppsägningar för 22 av de totalt 54 anställda som i dagsläget är uppsagda samt erbjuda förlängd sysselsättning i 6 månader för ytterligare minst 12 personer.
Eckerö Shipping är mycket nöjd med den inställning och förhandlingsvilja som de finska sjöfacken visat för att kunna bevara finska arbetsplatser.”

Läs mer i morgondagens Nya Åland.