DELA

Eckerö säljer mark för fiskodling

ECKERÖ. Kommunfullmäktige har godkänt köpebrevet för området där Fifax ska bygga en landbaserad fiskodling.
Kommunen satsar också 0,3 miljoner på ett vägbygge till odlingen.
Det var ett enigt fullmäktige som tog beslutet om köpebrevet och vägbygget, säger kommundirektören Kennet Lundström.
Beslutet är väl förankrat. Kommunen har haft möten med Storby byalag som har vatten i närheten av fiskodlingstomten, och med rågrannar och invånare som är intresserade av mångmiljonsatsningen.
– Hittills har vi inte hört negativa kommentarer. Fifax har varit väldigt tillmötesgående och genomskinliga, de har varit öppna med informationen.
Efter att fullmäktiges mötesprotokoll justeras i dag blir det en besvärstid på en månad innan köpebrevet undertecknas. Fifax betalar 36 000 euro för ett området på cirka tolv hektar. Några mindre ändringar gjordes i köpebrevstexten. Fifax ville ha garantier för att kommunens eventuella vägbyggen intill odlingen inte ska innebära något hinder för verksamheten.
Kommunens vägbygge för 0,3 miljoner från Torpvägen innebär också möjligheter att sälja industritomter mellan nya och gamla Torpvägen ända fram till fiskodlingen.
– Vi ska så fort som möjligt detaljplanera området från Torp till havet.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom