DELA

Eckerö och Geta ger inte upp Via Åland

Eckerö och Geta hoppas fortfarande att projektet Via Åland ska förverkligas. Kommunerna har vänt sig till landskapsregeringen med en skrivelse.
Kommunerna har följt utredningarna av skärgårdens logistiska nätverk och diskussionerna kring det tänkta projektet Via Åland. Projektet handlar bland annat om utredandet av en ny nordlig sjöfartskorridor mellan Sverige och Finland med möjlighet till anlöp vid en ny eller befintlig hamn på norra eller västra Ålands fastland.
De två kommunernas förhoppning är att landskapsregeringen ställer sig positiv till projektet den dag det aktualiseras på nytt.

Gynnar landsbygden
En utveckling av infrastrukturen i regionen, med tvärgående vägförbindelser mellan kommunerna och tillgång till en ny farled med hamn och färjetrafik mellan Sverige och Finland via Åland, skulle starkt gynna landsbygdsutvecklingen, anser kommundirektörerna Erik Brunström och Jörgen Lundqvist.
– Förutsättningarna förbättras för såväl primärnäringarna som för exportintensiv tillverkningsindustri, serviceföretag, handel och turism på hela Åland. Detta kanske i synnerhet i den nordliga och västra del av landskapet som ur demografiska, ekonomiska, närings- och infrastrukturella perspektiv kan sägas vara i allra störst behov av detsamma, skriver de i ett pressmeddelande.

Miljövinster
En ny nordlig förbindelselänk mellan Sverige och Finland via Åland kunde betraktas som en ”grön linje”, med betydande miljövinster där sjöväg kombineras med järnväg, anser kommundirektörerna:
– Detta måste anses bra för miljön och för Östersjön och ger samtidigt också möjlighet till förenklade transporter till och från Åland.
Kommunerna har meddelat landskapsregeringen att de önskar ingå i fortsatta diskussioner och utredningar på området.

ANNIKA KULLMAN
annika.kullman@nyan.ax