DELA

Eckerö ifrågasätter fiskeavgift

Eckerö kommun ifrågasätter den föreslagna fiskeavgiften på 22 euro per fiskare.
Kommunens ledning anser bland annat att avgiften påverkar konkurrensbilden negativt och att det i det här skedet inte finns garantier för att pengarna verkligen skulle gå till Ålands fiskodling i Guttorp.
Landskapsregeringen har planer på att göra om verksamheten vid Ålands fiskodling i Guttorp. Tanken är att anläggningen skall bli självfinansierad och att yngelproduktionen skall privatiseras medan landskapets fiskeribyrå i fortsättningen närmast skulle ha en status som en övervakande, administrativ myndighet.
För att få resurser till verksamheten föreslår man en allmän fiskeavgift på 22 euro som alla, också de som fiskar på sitt eget vatten, skulle betala. Bara metning och pilke skulle vara gratis. Förslaget har nu skickats ut till kommunerna på remiss.
Kommunstyrelsen i Eckerö har invändningar mot avgiften. Styrelsen påpekar att ett avgiftssystem skulle kräva handläggning, administration, kontroll och tillsyn och att själva avgifterna måste uppfattas som både skäliga och rättvisa.
– Detta innebär att det måste finnas en insikt i att medlen återförs till reella fiskevårdande insatser och ej bara finansierar administrationen av vad som lätt uppfattas vara en extra pålaga för fiskeintresserade, skriver kommunen i sitt utlåtande.
Eckerö befarar dessutom att befintliga kostnader för fiskekort plus ytterligare en avgift försämrar Ålands konkurrenskraft mot andra destinationer.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen