DELA

Eats lokal intresserar Emmaus

Enligt uppgift till Nya Åland är Emmaus, som nyligen köpte Alkos gamla butikslokal på Strandgatan, intresserade av att ta över Eats lokal.
Emmaus styrelseordförande Carina Aaltonen bekräftar att Eat är en av de lokaler som organisationen har i åtanke.
– Intresserade är vi, men det är ingenting som vi har diskuterat på styrelsenivå. Vi har en caféverksamhet på gång i form av ett sysselsättnings- eller integrationsprojekt och vi behöver en lokal för det. Eat har kommit upp och den lokalen skulle så klart ligga nära till hands när vi öppnar i slutet av februari.
Caféverksamheten är ännu bara i planeringsstadiet, berättar Aaltonen. Harriet Strandvik arbetar med en förundersökning, men så mycket längre har inte planeringen kommit. Tanken är att kunna erbjuda fem sex ungdomar eller andra personer som är arbetslösa en chans att få erfarenhet av att jobba i café.
Stadsstyrelsen beslöt i februari att med omedelbar verkan säga upp hyresavtalet med Eat på Torget. Motiveringen var att caféets innehavare inte följde överenskommelser om toalettstädning och öppethållningstider.
Eats ägare Mikael Andersson har dock inte godkänt uppsägningen och låter antyda att det blir en fråga för tingsrätten. (mw)