DELA

Eats hyresavtal togs upp i ÅFD

Förvaltningsdomstolen avgjorde i dag besvären över Mariehamns stadsstyrelses beslut om att häva hyresavtalet med aktiebolaget Eat Mariehamn.
Aktiebolagets besvär över beslutet avslogs.


– Förvaltningsdomstolen fann att bolaget inte framfört någon sådan grund på vilken stadsstyrelsens beslut kunde anses lagstridigt enligt kommunallagen, skriver Inger Boman på Ålands förvaltningsdomstol i ett pressmeddelande.
Förvaltningsdomstolen konstaterade även att forum för eventuella meningsskiljaktigheter avseende själva hyresförhållandet, såsom i övriga tvister avseende privaträttsliga avtal, är tingsrätten.
Läs mer i måndagens Nya Åland. (ml)