DELA

Eat blir fall för tingsrätten

Staden vill nu slutgiltigt ha bort hyresgästen Eat från Torget och vill att tingsrätten fattar beslut om vräkning.
Enligt staden har hyresgästen sig själv att skylla eftersom avtalsbrott har begåtts många gånger.
Stämningsansökan har gjorts upp av advokatbyrån DKCO på stadens uppdrag.
Där sägs att Eat Mariehamn ab, som arrenderat torgkiosken sedan 2005, många gånger påtalat att innehavaren brutit mot avtalet. Främst handlar det om att de offentliga toaletterna inte har skötts som det var tänkt – bland annat visade en inspektion att dörrlåset var sönderbrutet, dörren öppen och vattenrör hade frusit och sprungit läck – och att kiosken hållit vinterstängt under många år trots att avtalet säger att den ska vara öppen året runt.
Flera varningar om hävning av hyresavtalet har getts, heter det, men varaktiga förbättringar har inte skett.
Som bevis har staden hyresavtalet och bland annat elva skrivelser med varning om hävning från 2007 och framåt, mötesprotokoll, stadsstyrelsebeslut och hävningsmeddelandet från februari i år. Ålands förvaltningsdomstols beslut från november i år, då domstolen avslog Eats besvär, finns med bland bevismaterialet.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre