DELA

Dyrt besöka munhygienist

Det är betydligt dyrare att besöka en munhygienist på Åland än i övriga Finland.
En timmes behandling kostar 87 euro hos den billigaste på Åland medan den billigaste i riket tar 46 euro.
Det lönar sig alltså att jämföra priserna, konstaterar inspektör Henry Öberg vid länsstyrelsen som har gjort den åländska delen av den riksomfattande undersökningen som konsumentverket och länsstyrelserna gjorde i september.
Jämförelsen visar att det överlag finns stora variationer i tjänster och priser. I den åländska undersökningen ingick fem företag och i den landsomfattande jämförelsen 131 företag på 28 orter. Tjänsternas kvalitet jämfördes inte.
När man jämför medelpriset mellan olika län framgår det att Åland är dyrare än fastlandet och att västra Finland är dyrare än övriga landet.

Högre medelpris
Den billigaste timslånga behandlingen på Åland kostar 87 euro och den dyraste 152 euro. Priset för en lika lång behandling i den landsomfattande undersökningen, där Åland ingick, varierade mellan 46 och 152 euro. Medelpriset var cirka 99 euro medan det på Åland var betydligt högre eller cirka 123 euro.
Till tandhygienistens uppgifter hör att granska munhälsan, utvärdera vårdbehovet, ta bort tandsten och missfärgningar, utföra tandblekningar och ge skötselråd.
FPA-ersättning fås endast för tjänster som ges av munhygienister som är underställda en tandläkarstation. För tandblekning ges ingen ersättning.
I tabellen här intill framgår närmare vad tjänsterna kostar hos de åländska tandhygienisterna jämfört med medelpriset i hela landet.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax