DELA

Dyra biljetter om stadsbussen skall kosta

Biljettpriset måste bli högt om staden skall få någon ekonomisk vinning av att införa ett avgiftssystem på bussarna.
Det anser majoriteten – men inte alla – i den kommitté som har granskat kollektivtrafiken.
I februari tillsatte stadsstyrelsen i Mariehamn en kommitté med uppdraget att utreda hur man kan rationalisera kollektivtrafiken i staden och göra den billigare. Nu har kollektivtrafikkommittén gett sin slutrapport.
Majoriteten, det vill säga kommitténs ordförande Rauli Lehtinen (Lib) och ledamöterna Siv Hallbäck (S) och Hannele Vaitilo (Lib), anser att avgifter på bussarna inte lönar sig.
Motiveringen är att det är kostsamt att införa och driva ett modernt avgiftssystem och att det kräver personal som kontrollerar biljetterna.
– Ska den ekonomiska nyttan bli en realitet blir biljettpriset så högt att antalet passagerare minskar. Man har inte kunnat presentera ett enkelt biljettsystem som inte inkräktar på stadsbussens tidtabell eller kunnat ge en övergripande kalkyl över realistiska intäkter och kostnader för ett sådant system, skriver kommittén i sin slutrapport.

Stiger på
Minoriteten av kommitténs medlemmar, Christina von Hertzen (M) och Donny Isaksson (Ob), anser däremot att avgifterna är ett måste om stadsfullmäktiges ekonomiska målsättning inför budgeten 2013 skall kunna uppnås.
De föreslår en modell som tillämpas i Gävle där biljetternas giltighet skulle kontrolleras av personal som stiger på bussen på olika platser. Staden kunde, enligt von Hertzen och Isaksson, betala till exempel 50 procent av driftkostnaderna medan bussbolaget står för resten och får biljettintäkterna.
Minoriteten förordar däremot inte ett system där busschauffören skulle ta betalt och kontrollera biljetterna eftersom restiden då skulle förlängas.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen