DELA

Dyr isbrytning höjer farledsavgifterna

Rederierna får planera in en extra kostnad när farledsavgifterna höjs nästa år.
Jyrki Katainens regering, som på onsdag presenterade budgetpropositionen för nästa år, föreslår att farledsavgifterna höjs med tolv procent från och med januari. Rederierna kommer uppskattningsvis att få punga ut med sammanlagt 8,6 miljoner euro till följd av höjningen.
Beslutet motiveras med att de senaste årens stränga vintrar har gjort det dyrare att hålla farlederna öppna.
Exakt hur mycket de åländska rederierna tvingas betala är oklart. På Viking Line säger man att man inte gjort några detaljberäkningar, men än att avgiftshöjningen var väntad. Skärgårdstrafiken berörs däremot inte. Den är befriad från farledsavgifter. (jf)