DELA

Dynamit användes utan tillstånd

Vessingsboda fiskelag har anmält landskapsregeringen till justitieombudsmannen (JO).
Anmälan gäller de bottenundersökningar som det danska bolaget Covi gjorde i fiskelagets vatten i Lemland Vessingsboda i juni 2007.
Uppdragsgivare var landskapsregeringen, som utredde förutsättningarna för ett tunnelbygge mellan Vessingsboda och Föglö.
Då använde bolaget enligt fiskelagsmedlemmen Sven-Anders Eriksson ett antal dynamitladdningar som tillsammans vägde upp mot ett kilo.. Det kan man läsa i den rapport som Covi lämnade till landskapet efter undersökningen.
– Dynamiten användes utan att man frågade efter markägarnas lov eller myndigheternas lov, säger Sven-Anders Eriksson.
Det har varit mycket diskussioner om sprängningarna i Vessingsboda. Fiskeintresset är stort och fiskelaget använder överskottet från fiskekortsförsäljningen till att plantera ut fisk.
– För oss är det irriterande när det kommer människor som inte ens pratar med oss eller söker myndighetslov, utan anser att de har rätt att använda dynamit i våra vatten.
De provborrningar som landskapet planerade i höstas sköts upp efter att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM fastställt att det först behövs ett miljötillstånd, eller markägarnas tillstånd.

Olika tolkningar
Innan fiskelaget gjorde sin JO-anmälan träffade man representanter för landskapets trafikavdelning. Där håller man fast vid linjen att den åländska väglagen ger landskapet rätt att utföra provborrningar, seismiska undersökningar med dynamit, för tunnelbyggen.
Fiskelaget tolkar lagen försiktigare än så. Landskapets rätt att kontrollera bärigheten inför ett vägprojekt kan nog gälla kärr, men inte tunnlar under havsbottnen, säger Sven-Anders Eriksson.
JO-anmälan lämnades in i går.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax