DELA

Dykledare frias från brottsmisstankar

Gränsbevakningen avskriver alla brottsmisstankar mot dykaren Björn Rosenlöf som i november i fjol dök till det sovjetiska ubåtsvraket S 2 för att fästa en minnesplakett vid skrovet.
Ett svenskt-åländskt dyklag med Björn Rosenlöf i spetsen hittade vraket för drygt två år sedan vid grundet norra Sankan norr om Märket i Ålands hav.
I början av november i fjol var det dags att fästa en minnesplakett på det 70 år gamla vraket, ett initiativ som kom från ubåtsbesättningens anhöriga i Ryssland.
Vad dykarna inte visste var att det dyktillstånd de trodde sig ha fått som ett undantag för att fästa plaketten i alla fall hade dragits in strax före av landskapsregeringen. Beskedet nådde dyklaget först när uppdraget var slutfört. Dyktillståndet hade dragits in eftersom det finns explosiva varor i närheten.

Frias från misstankar
Gränsbevakningen inledde en förundersökning för att reda ut om dykledaren hade gjort sig skyldig till framkallande av fara, tredska mot gränsbevakningsman och förseelse mot landskapslagen om skydd av det marina kulturarvet. Beskedet kom den 1 juni – Rosenlöf frias från alla misstankar om brott.
Utredaren konstaterar att Rosenlöf fått beskedet om det indragna dyktillståndet först flera dagar efter att dykningen ägde rum och att han inte kan misstänkas för att ha utsatt de andra dykarna för fara eftersom de var erfarna dykare och deltog av egen vilja.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre