DELA

Dykare ska specialsyna skador i hamnen

Åtgärder krävs på nio ställen på stadens hamnanläggning i Västra hamnen.
Det resultatet kom man fram till vid den undervattensscanning som gjordes i höstas. Rapporten finns men den är ännu inte offentlig.
Det har nu gått exakt ett halvår sedan hamnchef Leif Ahlqvist slog larm om det dåliga skicket på kajerna 3 och 4, de mest använda i hamnen.
– Görs ingenting väldigt snart blir det väldigt stora problem. Det är så allvarligt att det inte går att skjuta upp underhållet. En preliminär uppskattning är att det behövs 1,5 miljoner euro under ett par år för underhåll av hamnen, sa han i Nya Åland den 4 september i fjol.
Orsaken är att fartygens propellrar orsakar strömmar som gräver ur kajerna och orsakar hål i stålsponten som utgör grund för kajerna. Hamnchefen sa sig känna till att det finns hål eftersom de gamla kajerna är fyllda med grus som strömmarna grävt ur.


Försenad rapport
Under hösten undersöktes hamnanläggningens skick genom undervattensscanning.av företaget Meritaito från Helsingfors. Det skulle ta ett par månader att analysera uppgifterna och sammanställa rapporten från scanningen, men det har dröjt bland annat för att rapporten har översatts till svenska.
– I huvudsak handlar den om nio punkter som behöver åtgärdas. Alla är bekanta, och på sex av punkterna har inga förändringar inträffat. På tre punkter har förändringarna varit större och där behövs mera omfattande åtgärder, säger infrastrukturnämndens ordförande Roger Jansson.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre