DELA

Dyk på champagnevrak nästa vecka

Skeppsvraket, som förra sommaren tömdes på champagnefynd, ska identifieras.
På måndag inleds marinarkeologiska undersökningar.
Vid tidigare dyk har man inte lyckats identifiera det så kallade champagnevraket som ligger på botten söder om Föglö. Målsättningen är att ta reda på vad som hände vid förlisningen och vart lasten var på väg efter att man listat ut vad det handlar om för skepp.
Tillsammans med företaget A2 Subsea exploration påbörjar Ålands landskapsregerings museibyrå en marinarkeologisk undersökning med start på måndag. Det beräknas ta ett par veckor.
– Det ska bli spännande att se om vi kan identifiera vraket. Huvudsyftet med årets undersökningar är att ta vara på den vetenskapliga information som vraket kan ge genom noggrann arkeologisk dokumentation och uppmätningar, säger antikvarie Jenni Lucenius, som koordinerar arbetet, i ett pressutskick.
Champagnefynden tyder på att fartyget är från första halvan av 1800-talet. Vid undersökningarna kan det bli aktuellt att bärga fler föremål, detta för att ta reda på mer om vrakets ursprung.
– Vi vet att det i lasten fanns lyxvaror som champagne och delikatesser som vindruvor. Undersökningarna har som målsättning att ta reda på om det i den övriga lasten finns fler ledtrådar till fartygets identitet, dess hemmahamn och vart hon var på väg då hon förliste, säger Lucenius.
Vid undersökningen planerar man också att ta sedimentprover och dendrokronologiska prover.

Malin Henriksson

malin.henriksson@nyan.ax