DELA

Dubbelt så dyrt för extern vård

Under årets första fyra månader har ÅHS betalat drygt 2,6 miljoner euro för extern vård utanför Åland. Extern vård för samma period år 2013 kostade drygt 1,1 miljoner euro.
I dag har Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, möte och ett av ärendena på agendan är budgetuppföljning. I stort håller sig verksamhetsenheterna till budget, men det finns en stor avvikelse i kostnaderna för extern vård utanför Åland för perioden januari-april. Under denna period år 2013 uppgick kostnaderna till drygt en miljon euro. År 2013 är kostnaderna dock osedvanligt låga eftersom kvitton på omkring 300 000 euro försenades i och med byte av datasystem på Åbo Universitetssjukhus. I år är kostnaden drygt två och en halv miljon euro, alltså mer än det dubbla jämfört med fjolåret. Åtminstone sedan 2009 har kostnaderna för extern vård under perioden januari-april bara överskridit 1,5 miljoner en gång.
– I stort ser budgetsituationen bra ut. Nu har jag inte sett siffrorna än men kostnaderna kommer till i och med att vi har läkarbrist. På ett litet sjukhus svänger det också mycket med bara ett fåtal patienter som behöver extern vård, säger ÅHS ordförande Mia Hanström.
Läs mer i dagens Nya Åland.

Frans Jansson

frans.jansson@nyan.ax