DELA

Drygt 22.000 i böter för oljeutsläpp

Notan för fjolårets största oljeutsläpp i havet – ett bälte ända från Nådendal och fram till Mariehamn – blev 22.588 euro i oljeutsläppsavgift för rederiet.
Utsläppet var inte större än cirka 5 kubikmeter.
I fjol upptäcktes totalt 68 oljeutsläpp inom de finländska havsområdena – färre än under något av de femton tidigare åren som Finlands miljöcentral och gränsbevakningen tillsammans har övervakat oljeutsläppen från fartyg med hjälp av flygplan och helikoptrar.
Under året deltog Finland i Östersjöregionens gemensamma operation för flygkontroll av oljeutsläpp. Operationen organiserades av Sverige och övervakningsflyg från sex länder flög längs på förhand bestämda rutter under sammanlagt 103 timmar. Bara tre utsläpp från fartyg noterades, vilket bevisar att antalet utsläpp har minskat också i hela nordliga Östersjön.
Övervakningen blev effektivare också tack vare Europeiska sjösäkerhetsbyråns satellitövervakning som försåg Finland med cirka 200 bilder i fjol.

Största utsläppet
Det enskilt största utsläppet som upptäcktes i fjol beskrevs ingående i Nya Åland i våras. Oljebältet sträckte sig ända från Nådendal till Åland – trots att mängden olja var bara omkring fem kubikmeter – och rederiet påfördes en administrativ oljeutsläppsavgift på 22.588 euro, den största som hittills utfärdats i Finland. Rederiet har besvärat sig om avgiftsbeslutet till Helsingfors tingsrätt.
Enligt Nyan-artiklarna från förra våren var det ett av Finnlines fartyg Finneagle som stod bakom utsläppet. Kaptenen och maskinchefen, svensk respektive finsk medborgare, anhölls. Fartyget är registrerat i Sverige och trafikerar regelbundet mellan Nådendal och Kapellskär.
Kaptenen misstänks dessutom för grov miljöförstörelse.

Också på Åland
Efter att lagen trädde i kraft i riket 2006 har 48 beslut fattats om föreslagen oljeutsläppsavgift och i 26 fall har avgiften krävts in.
Åland har saknat motsvarande lag. Risken har alltså funnits att mindre nogräknade redare och fartygsbefäl har väntat med att släppa ut bilsvatten tills fartyget befunnit sig på åländskt vatten eftersom man då har gått fri från oljeutsläppsavgiften.
Men den 1 januari i år trädde lagändringen i kraft också på Åland.
Gränsbevakningsväsendet kommer att övervaka oljeutsläpp från fartyg också kring Åland och bestämma om oljeutsläppsavgifter.
Men det kan hända att den åländska lagen inte gäller eftersom hänvisningarna till den finländska lagen möjligen inte längre stämmer, säger landshövding Peter Lindbäck.
– Man har stuvat om en hel del i rikslagstiftningen och det kan hända att den åländska lagen till den delen måste göras om, säger han och lovar återkomma med en närmare utredning.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax