DELA

Drygt 118.000 euro till Leader-projekt

Leader Åland förordar att sju projekt ska få dela på ett bidrag om sammanlagt 118.132 euro.

Vårdöby-Strömsöby byalag med flera förordas 15.354 euro för att rusta upp Erkas hembygdsgård.
Arbetarnas bildningsförbund på Åland förordas 10.000 euro för genomförande av danslägret- och festen Windjammers Ball i augusti.
Kumlinge fiskelag med flera förordas 10.956 euro för upprustande av ångbåtsbrygga och ramp.
Bamböle samfällda land- och vattenområde med flera förordas 24.150 euro för en maskinhall samt 15.720 euro för samlingslokal och slaktbod.
Vårdö idrottskamrater med flera förordas 41.952 euro för en sportplan.
Ålands landskapsregering ska nu ta ställning och fatta de slutgiltiga besluten.
Leader har funnits som en metod för landsbygdsutveckling i EU sedan 1991. Metoden syftar till att främja utvecklingen av landsbygden med särskild fokus på bland annat lokal förankring, inflytande och samarbete. Projektet skall vara baserat på nytänkande och uppmuntra till samarbete mellan de som bor inom ett område och/eller mellan föreningar och företag. (lf)