DELA

Drog tillbaka besvär mot dom

Helmer Wikblom, tidigare socialnämndsordförande i Eckerö, har dragit tillbaka sitt besvär över en dom i Ålands tingsrätt.
– Det här har tagit sex år redan och jag orkar inte ägna mig åt det här längre, säger han.
Det var i slutet av oktober i fjol som tingsrätten dömde Helmer Wikblom till 15 dagsböter för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet. Bötesbeloppet var 215 euro.


Vårdnadstvist
Ärendet fick sin början i och med en vårdnadstvist som tingsrätten behandlade för sex år sedan. Eckerös socialnämnd lämnade in en skrivelse med uppgifter som fadern i tvisten ansåg kränkande.
Skrivelsen, som sammanställdes av kommunens socialsekreterare och undertecknades av Wikblom i egenskap av nämndens ordförande, innehöll ordet ”besöksförbud” där man i stället borde ha skrivit ”olaga intrång” i en utredning där man ville hindra fadern från att ta sig in i moderns bostad.
Det principiellt intressanta i målet handlade om Wikbloms ställning: Kunde han ställas till ansvar som förtroendevald?
Tingsrätten besvarade frågan med ja – nämndordföranden jämställdes rent juridiskt med en tjänsteman och bär ansvar som undertecknande ordförande.
Detta invände Helmer Wikblom mot när han lämnade in besvär till Åbo hovrätt.


Tog tillbaka
Nyligen bestämde han sig ändå för att ta tillbaka besväret.
– Jag tycker fortfarande att jag inte gjorde något fel. Jag hade inget som helst uppsåt att skada och det anser jag att domaren borde ha förstått. Många andra förtroendevalda i kommunerna ville att domen skulle prövas för att alla på det sättet skulle få veta vad som gäller. Jag skrev mitt namnunder i god tro, och nu får det räcka.
I och med det vinner domen laga kraft. Wikblom betalar böterna.
– Hoppas bara att ingen annan förtroendevald råkar ut för samma sak, säger han.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax