DELA

Driftsstöd och stugavgift sänker Mises grundavgift

Om Mise ska kunna sänka hushållens grundavgift nästa år behövs medlemskommunernas hjälp – i klartext ett driftsstöd på 240.000 euro.
Dessutom måste alla stugägare betala 35 euro oberoende av om stugan ligger i en Mise-kommun eller inte.
Det här är två av de förslag som Ålands miljöservice, Mises, styrelse presenterar på förbundsstämman den 27 maj.
Orsaken till att styrelsen vänder sig till kommuner och stugägare för att få ner grundavgiften till 80 euro per år jämfört med dagens 130 euro är att alternativet skulle vara att stänga flera återvinningscentraler. Detta skulle leda till en kraftigt sänkt service för hushållen.
Styrelsen påpekar att medlemskommunerna inte har bidragit ekonomiskt till driften av Mise efter 2007, trots att det enligt EU:s regelverk är tillåtet för kommunerna att finansiera myndighetsfunktioner, kundtjänst och infrastruktur för renhållningen.
Den differentiering av avgifterna som har efterlysts tidigare ska enligt styrelsens förslag utgå från vilken renhållningstjänst hushållen väljer. Någon avgiftssänkning blir det inte enbart på basen av att någon är pensionär, utan också här ska valet av tjänst avgöra, heter det i styrelsens förslag.


Vill sälja Proans
Mises dotterbolag Proans och Åpab har vållat huvudbry vid flera tidigare stämmor. Styrelsen föreslår nu att stämman ger Mise fullmakt för att sälja aktierna i Proans eftersom avsikten är att producentorganisationen ska drivas av förpackningsproducenterna på Åland framöver. Lagen om producentansvar för förpackningsavfall trädde i kraft redan 2006 men har inte efterlevts, med följden att hushållen har stått för återvinningskostnaden.
Däremot finns det inga skäl till att avyttra Åpab, är styrelsens slutsats efter att ha utrett frågan. Enligt styrelsen överväger fördelarna med att fortsättningsvis äga merparten av Åpabs aktier.
Stämman ska också bestämma vad Geta och Sund ska betala för att de stiger av Mise-samarbetet. I enlighet med grundavtalet ska Geta kommun betala 15.900 euro och sunds kommun 47.700 euro senast 30 juni i år.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax