DELA

Drickande på allmän plats kan kosta dig 20 euro

Landskapsregeringen har slagit fast vad boten är för en rad olika ordningsförseelser.
Urinerar du på allmän plats eller dricker ett glas vin i parken kan du få böta 20 euro.
Ordningsboten är på 20, 35 eller 50 euro. Här är några exempel:
Förseelser som gäller störande av den allmänna ordningen och äventyrande av säkerheten: 35 euro.
Förseelser som gäller intagande av berusningsmedel: 20 euro.
Förseelser som gäller reklam och kungörelser: 35 euro.
Förseelser som gäller innehav av föremål och ämnen som kan användas för att skada någon annan: 35 euro.
Förseelser som gäller innehav av ämnen som kan användas för klottring: 20 euro.
Förseelser som gäller hunddisciplin: 20 euro.
Förordningen träder i kraft den 1 juni. Lagtinget klubbade den nya ordningslagen i början av året. (ak)