DELA

Dråprättegång skjuts upp

Den rättegång om misstänkt dråpförsök som skulle ha inletts i dag skjuts upp.
Orsaken är att en av parterna har lämnat in nya bevis. I stället hålls muntligt förberedelsesammanträde i tingsrätten.
Ärendet kompliceras också av att den åtalade i sin tur har motanmält målsäganden för dråpförsök alternativt grov misshandel.
Åklagaren har dock beslutat att inte väcka åtal om det och om ytterligare fem anmälningar som gjorts efter den första anmälan i samband med händelserna tidigt på juldagsmorgonen 2012.
Det handlar om motanmälningar som resulterat i flera anmälningar och alla har lagts ner av åklagaren. I det första fallet beslöt åklagaren att inte väcka åtal och i de följande anmälningarna blev beslutet att begränsa förundersökningen så att anmälningarna lämnades därhän.
Alla beslut om åtalseftergift och begränsningar av förundersökningen är offentliga, och Nya Åland kan i dag berätta närmare om förundersökningen.
Läs mer i papperstidningen!