DELA

Dramatisk ökning av fortkörningar

På två år har antalet fall av överhastigheter på mer 30 kilometer i timmen mer än fördubblats på Åland.
Förklaringen är att attityderna i trafiken har förändrats och att polisen fått bättre mätutrustning.
För andra året i rad sker en stor ökning av antalet förare som åkt fast för fortkörning och fått 10 dagars körförbud, det vill säga att de har hållit en överhastighet på minst 30 kilometer i timmen.
Polisen tog hela 186 fordonsförare i den kategorin förra året, att jämföra med 114 år 2005. Året dessförinnan var antalet 79.
Enligt överkonstapel Eva Fellman finns det två orsaker till den dramatiska ökningen. Dels kör folk fortare, dels kan polisen ta fast fler fortkörare tack vare ny teknik. Polisen har numera mätutrustning installerad i tre av sina bilar som kan mäta hastigheten både på mötande bilar och bilar som kommer bakifrån.
– Sannolikheten att åka fast har definitivt ökat. Jag vet inte om våra stående kontroller har ökat, men vi har utrustningen i bilarna på varje gång vi är ute och kör, säger Eva Fellman.


Attitydförändring
Under trafiksäkerhetsåret 2006 utökade Polisen antalet trafikkontroller och det finns inga planer på att minska kontrollerna i och med att året är till ända.
– Vi kommer att fortsätta i samma utsträckning. Det är viktigt att folk ser att det finns en stor risk att åka fast, säger Eva Fellman.
För att komma till rätta med attityderna vill Eva Fellman arbeta vidare med information, framför allt i skolorna.
Får den typen av arbete någon effekt?
– Jag vet inte, men det är olyckligt om det ska behöva hända större olyckor för att folk ska reagera.
Trafikskolornas utbildning i ekonomisk bilkörning tycker Eva Fellman är viktig.
– Det är bra att man kan se att man kan vinna lite pengar på att ta det lugnare i trafiken.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax