DELA

Domstolsbeslut stör släktforskning

Ett beslut i högsta förvaltningsdomstolen begränsar forskares tillgång till information i kyrkböcker.
Men kyrkböckerna i landskapets arkiv berörs inte – tills vidare.
Beslutet gäller en släktforskare som fick avslag på sin ansökan om tillgång till information om ett antal personer i Päijänne-Tavastlands församlingars centralregister. Ärendet togs sedan upp högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Domstolen kom fram till att skyddet av privatlivet var viktigare än offentlighetsprincipen.
Kyrkböckerna innehöll känsliga uppgifter om personerna som inte kunde separeras från andra uppgifter.
Det beslutet får nu konsekvenser för släktforskare i hela landet.
Fram till sjuttiotalet hade kyrkan ansvaret för befolkningsregistret och den vägen kunde forskare komma åt mycket känslig information. Det kunde röra barn som fötts utom äktenskapet, sjukdomar eller straffregister.
Gränsen för när informationen i kyrkböcker blivit tillgänglig för utomstående har varierat. Men i fortsättningen skall församlingar och centralregister bevilja tillstånd att forska endast i kyrkböcker som är hundra år gamla eller äldre. Det är kyrkorådets rekommendation.
Samtidigt ger man pastorskanslier och centralregistren möjligheten att från fall till fall avgöra om släktforskare skall få undersöka böcker som är yngre än hundra år. När sådana tillstånd ges skall församlingen se till att skyddet av personuppgifter inte kränks.


Försvårar arbetet
– Som det ser ut nu försvårar rekommendationen arbetet för släktforskare, säger kontraktsprosten Mårten Andersson i Eckerö.
Nu är det alltså församlingens personal som skall fatta beslut om vilken information forskaren kan få tillgång till.
Många, men inte alla, åländska församlingar har deponerat kyrkböcker hos landskapet.
– Då är det personalen på landskapsarkiven som får fatta de besluten, säger Mårten Andersson.
På landskapsarkivet säger byråsekreteraren Karin Mansén att hon hört talas om högsta förvaltningsdomstolens beslut. Men varken det eller kyrkostyrelsens rekommendation innebär tills vidare att arkivets personal begränsar tillgången till de kyrkböcker som deponerats där.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom