DELA

Domstolen förkastar Lindqvists nya besvär

Ålands förvaltningsdomstol har förkastat Berit Lindqvists förnyade besvär över att hon fick sparken mitt under provanställning på De gamlas hem i maj 2008.
Det tidigare besväret avgjordes i april i år av Högsta förvaltningsdomstolen som upphävde uppsägningsbeslutet som förbundsstyrelsen för De gamlas hem i Jomala fattade i maj 2008. HFD kom fram till att formella fel hade begåtts i samband med uppsägningsbeslutet och domstolen skickade tillbaka ärendet för ny behandling.
Förbundsstyrelsen beslöt att säga upp Berit Lindqvist på nytt i början på juni i år. Innan beslutet fattades blev Berit Lindqvist hörd, något som inte skedde innan beslutet fattades 2008.
Själv hade hon velat att handläggningen i Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD) skulle ske muntligen så att domstolen skulle kunna höra också de sjukskötare som liksom henne kritiserat den förra förvaltningschefens ledarskap. Men det avslog domstolen och avgjorde ärendet på basis av skriftligt material.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre