DELA

Domstolen avslår besvär om stödmur

Ålands förvaltningsdomstol har avslagit Dick Klingbergs besvär över Jomala kommunfullmäktiges beslut i oktober i fjol om att bekosta byggandet av bland annat en stödmur på både sin egen och Minimax ab:s sida vid Maxinge köpcentrum för maximalt 80 000 euro.
Enligt Klingbergs uppfattning handlar det om ett förtäckt stöd till ett enskilt företag eftersom det enligt hans uppfattning var Minimax ab som skulle ha bekostat stödmuren och andra säkerhetsarrangemang.
Förvaltningsdomstolen anser att fullmäktige inte begick något fel när beslutet fattades åtgärderna kan anses jämförbara med andra allmänna förbättringar av trafiknätet eller trivselfrämjande åtgärder.
Enligt domstolen är det uppenbart att avtalet mellan kommunen och Minimax ab avser åtgärder som går längre än det som krävdes av bolaget i bygglovet från april 2013. (ao)