DELA

Domstol stoppade ÅHS – geriatribygge står stilla

ÅHS geriatribygge står stilla i väntan på att Marknadsdomstolen ska avgöra ett besvär som lämnats in av en entreprenör som förbigicks i konsultupphandlingarna.
Planeringskommittén ska ta upp ärendet på måndag.
För nio månader sedan, i maj i fjol, fattade ÅHS-styrelsen beslut om nybygget och bestämde samtidigt att upphandla konsultfirmor för VVS-, el och konstruktionsplaneringen inför uppgörandet av entreprenadhandlingar för bygget. Mira arkitektbyrå fick i uppdrag att påbörja detaljplaneringen av den nya kliniken.
De olika konsultentreprenaderna bjöds ut i juni och i augusti hade totalt sju anbud lämnats in.
Sedan dess har det varit helt tyst. I styrelseprotokollen finns inget ärende om upphandlingen och inget har hänt på byggfronten.
Nya Åland bad hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman, också ordförande i planeringskommittén för geriatribygget, att reda ut begreppen.
Det visar sig att entreprenörer nog har valts men att inga kontrakt har tecknats.
Orsaken är att en av anbudsgivarna lämnade in besvär till Marknadsdomstolen efter upphandlingen.
– I och med besväret är ÅHS förhindrat att verkställa upphandlingen om inte domstolen meddelar ett särskilt tillstånd. Planeringskommittén begärde verkställighetstillstånd men beviljades inte detta och därför blir det en viss tidsförskjutning, säger Katarina Dahlman.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre