DELA

Domstol prövar inte Vårdös soptaxor

Sopavgiften i Vårdö blir kvar på samma nivå som tidigare. Ålands förvaltningsdomstol prövar nämligen inte det besvär som fritidsboende i Vårdö lämnade in i höstas gällande soptaxan.
Domstolen konstaterar att det besvär som lämnats in inte gäller ett beslut utan endast en beredning av ärendet med soptaxor, vilket inte kan prövas i domstolen. Förvaltningsdomstolen tar alltså inget beslut i sakfrågan.
Nya Åland har tidigare skrivit om de fritidsboende som anser att avgiften är för hög. De menar att det är orättvist att sopavgiften för en 90-dagarsperiod är 115 euro, medan årsavgiften för de fast boende är 195 euro. Kommunen anser att de följer renhållningslagen.
– Nivån på avgiften förblir densamma. Vi har prissatt så som vi måste göra, säger kommundirektör Magnus Sandberg. (mw)