DELA

Domstol ger sparkad tjänsteman rätt

Uppsägningen av Karl-Johan Nyholm som intressebevakare vid Ålands rättshjälpsbyrå gick inte rätt till.
Därför upphäver Ålands förvaltningsdomstol beslutet.
– Jag har möjligheten att gå tillbaka dit. Men jag tror inte att jag gör det. Kanske är det bäst för alla, är Karl-Johan Nyholms första kommentar.
Nyholm blev uppsagd i april i år under sin prövotid som intressebevakare. Enligt arbetsgivaren saknade han den organisations- och ledarskapsförmåga som krävdes för jobbet.
Nyholms svar var att rättshjälpsbyrån försökte ge honom skulden för en kaosartad arbetssituation som uppkommit långt innan han tillträdde som intressebevakare.
Han besvärade sig till förvaltningsdomstolen som nu kommit fram till att rättshjälpsbyrån inte gav honom tillräckliga möjligheter att höras innan beslutet fattades.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom