DELA

Domstol avgör tvist efter sprängning

Paret hävdar att deras hus skadades svårt när en sprängfirma sprängde för en bostadshustomt drygt 100 meter bort och kräver ersättning. Firman nekar till skuld och ser inget samband mellan sprängning och sprickor i huset.
Tingsrätten avgör efter en tre dagar lång huvudförhandling.
Tisdag, onsdag och torsdag den här veckan har domstolen vikt för huvudförhandlingen i en tvist av det något ovanligare slaget.
På ena sidan står ett ungt par som hävdar att deras hus i Saltvik Haraldsby förstördes en dag i november 2007 när en sprängfirma sprängde för en bostadshustomt 130-140 meter bort. De hade inte fått någon information om sprängningen på förhand och noterade att deras hus vibrerade kraftigt när salvan gick. Den första sprängningen följdes av flera mindre.


Märkte sprickor
Efter sprängningen märkte de sprickor i olika delar av huset som byggts delvis på berget. Enligt dem hade huset inga skador före den här händelsen, och enligt dem var det sprängningen som var orsaken til skadorna – sprickor i sockel och fasad, i kakel i toalett och badrum i båda våningarna samt i källarvåningen, sprickor och lösa delar på öppna spisen och murstocken, sprickor i taket ovanför öppna spisen och i garageväggen.
Dessutom är det möjligt att också dolda avloppsrör och eldragningar i väggarna har skadats, hävdar paret.
En släkting som har hus i närheten kände också av sprängningen som enligt honom var så kraftig att han fick bråttom upp ur källaren för att förhöra sig om vad som stod på.
– Efteråt gick jag runt i huset och noterade sprickor i färgen på gipsskivorna i garaget och på fasadteglen, vittnade han om.


Försökt få kontakt
Paret har försökt få kontakt med sprängföretagets alla tre styrelsemedlemmar för att få till stånd en syn, men inte fått något svar. Strax efter händelsen har paret muntligen anmält skadorna till en av delägarna i sprängfirman och till Ålands ömsesidiga försäkringsbolag.
Paret hävdar att sprängaren har varit oförsiktig vid sprängningen, att han borde ha gjort vibrationsmätningar vid deras hus eftersom det låg så nära och att husen i närheten borde ha besiktigats före sprängningen för att dokumentera vilket skick de var i. Inte heller har sprängfirman anmält sprängningen på förhand till polisen, något som han enligt dem borde ha gjort enligt lagen.
Sprängfirman nekar till alla ersättningsanspråk. Det finns inget samband mellan sprängningen och skadorna, skadorna kan ha andra orsaker och sprängningen har enligt firman gjorts på rätt sätt, hävdar man.


3,3 miljoner kronor
Paret har låtit ett svenskt företag räkna på vad en totalreparation av huset skulle kosta, inklusive kontroll av rördragningar och murstock, och kommit till en slutsumma på 3,3 miljoner kronor (cirka 330.000 euro). Paret anser därför att det inte är oskäligt att sprängfirman betalar 220.000 euro för det skadade huset. Firman anser att summan är för hög och att också tomtens och annexets värde ska räknas in i ett eventuellt skadestånd.
Domstolen – i praktiken lagman Kristina Fagerlund och sekreteraren – besökte huset i tisdags tillsammans med parterna och deras juridiska biträden.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax