DELA

Domkapitlet sköt upp beslut om Saltviksherden

Saltviks kyrkoherde Peter Blumenthal, avstängd från sin tjänst sedan en månad tillbaka, talade för sin sak inför domkapitlet i Borgå i går.
Men något beslut fattades inte.
Borgå stifts notarie Clas Abrahamsson berättar att domkapitlet hade fullt upp när ärendet behandlades.
– På måndagsmorgonen fick vi ett utlåtande från kyrkorådet i Saltvik som hade haft möte kvällen före och som nu gav sin slutliga syn på saken. Så har också Peter Blumenthal gett sitt skriftliga bemötande och dessutom ville han bli hörd av Domkapitlet, något som också skedde på måndagen. Så det fanns helt enkelt inga praktiska möjligheter att fatta något beslut.
Därför sköt man upp beslutet till domkapitlets nästa möte den 16 januari. Clas Abrahamsson kan inte heller kommentera innehållet i skrivelserna eftersom ärendet är belagt med sekretess tills beslutet är fattat.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre